Ευρωπαϊκά Προγράμματα/Προγράμματα Διεθνών Φορέων

Ευρωπαϊκά Προγράμματα/Προγράμματα Διεθνών Φορέων

Επιστημονικός Υπεύθυνος

11/2019-06/2022 «No. 2019, “Establishment of Intercalated Program in Basic Medical Sciences in Jordan/ iBMS-JO” partner, funded by Erasmus KA2 (IKY), coordinated by University of Jordan
11/2018-10/2020 «Project No. 2017-1-EL01-KA202-036352, “DEAL” partner, funded by Erasmus KA2 (IKY), coordinated by SOSHU
2/2018-12/2021 «Health inequalities», funded by Joint Action/Chafea, σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ
9/2017-8/2020 «Project No. 2017-1-EL01-KA202-036352, “SCORE: Developing the Skills of COmmunity and health workers working with Refugees” Coordinator, funded by Erasmus KA2 (IKY)
1/2017-12/2019 «Development and evaluation of guide-models mass athletics for sports in students with special needs (obese,disabled persons etc.)» Χρηματοδοτούμενο από Erasmus+ Sport, Coordinator
1/2010-12/2012 «Impact of climate change on the transport, fate, and Risk management of viral pathogens in water, Viroclime», EU, FP7
4/2008-9/2011 «Integrated Monitoring and control of foodborne viruses in European food supply chains, Vital» χρηματοδοτούμενο από την EU, FP7. National partner
2/2008-2/2011 «European monitoring of excess mortality for public health action, MOMO» χρηματοδοτούμενο από Public Health Agency (PHEA/EU), National Partner

Κύριος Ερευνητής

11/1998-11/2001 «Development of new techniques for the monitoring and control of human viral contamination in shellfish», Ε.Ε (FAIR Project)
2/1996 -2/1998 «Changes of the antibiotic resistance (overtime) of stressed E.coli strains starved in seawater», χρηματοδοτούμενο από τη WHO/UNEP.