Διδασκαλία σε Προπτυχιακό επίπεδο

Διδασκαλία σε Προπτυχιακό επίπεδο

2015- Σήμερα «Επιδημιολογία Λοιμωδών Νόσων» στο Ε’ Εξάμηνο της Ιατρικής Σχολής του Παν/μιου Πατρών
2012- Σήμερα «Διατροφή Ανθρώπου και Υγεία» στο Ζ’ εξάμηνο της Ιατρικής Σχολής του Παν/μιου Πατρών
2009- Σήμερα «Μοριακή & Γενετική Επιδημιολογία» στο Ε’ Εξάμηνο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών
2008- Σήμερα «Υγιεινή» στο Δ’ Εξάμηνο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.
2008- Σήμερα «Προληπτική Ιατρική, Προαγωγή Υγείας και Ιατρική της Κοινότητας» στο Θ’ Εξάμηνο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.
2013- Σήμερα Σύμβουλος Σπουδών σε προπτυχιακούς φοιτητές Τμ. Ιατρικής Παν/μιου Πατρών
2008-Σήμερα «Υγιεινή Περιβάλλοντος-Μικροοργανισμοί Περιβάλλοντος» στο Ζ’ εξάμηνο του Γεωλογικού Τμήματος
2006-2007 Προσκεκλημένος διδάσκων στο Polytechnic University of Valencia, Spain σε θέματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής μέσω προγράμματος Socrates/ Erasmus. Συμμετείχε σε 7 σεμινάρια ως διδάσκων
2003-2008 «Υγιεινή» στο Ε’ Εξάμηνο του Ιατρικού Τμήματος του Δ.Π.Θ
2003-2008 «Επιδημιολογία Λοιμωδών Νόσων» στο Στ΄ Εξάμηνο του Ιατρικού Τμημ. του Δ.Π.Θ.
2000-2003 Εργαστηριακές ασκήσεις με θέμα «Έλεγχος τροφίμων και νερών» στα πλαίσια του μαθήματος «Υγιεινή ΙΙ» στο Ε’ Εξάμηνο του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών.
12/1999 «Ιοί και Βακτήρια» στους Εκπαιδευόμενους Νοσηλευτές του Γ.Ν. Αγ. Ανδρέας
11-12/1999 Σειρά ωριαίων μαθημάτων  στους ειδικευόμενους Μικροβιολόγους, του Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Ανδρέας με θέματα:

α) «Πλασμίδια-Βακτηριακή σύζευξη»,

β) «Ιοί-Λυτικός Κύκλος»

γ) «Μοριακές τεχνικές απομόνωσης και ανίχνευσης μικροβίων στο περιβάλλον»

12/1998 «Παθογόνοι Ιοί και Βακτήρια» στους Εκπαιδευόμενους Νοσηλευτές του Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Ανδρέας