Διδασκαλία σε Μεταπτυχιακό επίπεδο

Διδασκαλία σε Μεταπτυχιακό επίπεδο

2015-Σήμερα Συντονιστής/διδάσκων στο ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία» στα μαθήματα: Εισαγωγή στην Υγιεινή Περιβάλλοντος, Μικροβιολογία Περιβάλλοντος, Παγκόσμια Δημόσια Υγεία, Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία, Βιοηθική, Πώς να γράψετε μια ερευνητική πρόταση.
Διδάσκων στο ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία»: Εισαγωγή στην Υγιεινή Περιβάλλοντος, Μικροβιολογία Περιβάλλοντος, Παγκόσμια Δημόσια Υγεία, Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία
2016-Σήμερα Διδάσκων στο ΠΜΣ «Μοριακές μέθοδοι», του τμ.Ιατρικών εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας
2011-Σήμερα Διδάσκων στο ΠΜΣ «Ιατρική Χημεία» του Διατμηματικού ΜΠΣ του Παν/μιου Πατρών
2009-Σήμερα Διδάσκων στο ΠΜΣ «Βασικές Ιατρικές Ειδικότητες» του Ιατρικού Τμήματος του Παν/μίου Πατρών, Κατεύθυνση Μοριακή Γενετική-Κυτταρογενετική
2008-2013 Διδάσκων στο ΠΜΣ «Κλινικές Ειδικότητες» του Ιατρικού Τμήματος του Παν/μίου Πατρών
2009-2010 Προσκεκλημένος διδάσκων στο Π.Μ.Σ Τμήματος Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Γεωπονικό Παν/μιο Θεσσαλίας
2006-2010 Προσκεκλημένος διδάσκων στο Π.Μ.Σ στη Δημόσια Υγεία που οργανώνεται από το Ιατρικό Τμήμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2005-2008 Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής στο Π.Μ.Σ Υγιεινής και Ασφάλειας της

Εργασίας, που οργανώνεται από το Ιατρικό Τμήμα του Δ.Π.Θ και το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του ΑΤΕΙ Αθήνας

2005-2008 Διδάσκων στο Π.Μ.Σ Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, που οργανώνεται από το Τμ. Ιατρικής του Δ.Π.Θ και το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του ΑΤΕΙ Αθήνας