Γ. Προγράμματα Δημόσιων/Ιδιωτικών φορέων

Προγράμματα Δημόσιων/Ιδιωτικών φορέων

Επιστημονικός υπεύθυνος

02/2009-06/2021 «Ανίχνευση ιών και παρασίτων στο δίκτυο πόσιμου νερού του Δ. Θεσσαλονίκης και στον ποταμό Αλιάκμονα», Χρηματοδοτούμενο από Ε.Υ.Α.Θ.
01/2009-12/2019 «Ποιότητα νερών κολυμβητικής δεξαμενής ΠΕΑΚ» χρηματοδοτούμενο από  ΠΕΑΚ
10/2012-06/2013 «Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδου θερμικής απολύμανσης και εκτίμηση βέλτιστων συνθηκών αυτής με χρήση πειραματικής διάταξης εργαστηριακής κλίμακας- ανάπτυξη θρεπτικού υλικού» χρηματοδοτούμενο από ΛΟΥΞ
10/2011-03/2013 «Ανάπτυξη μεθόδου Μοριακής διάγνωσης της παρουσίας μυκήτων σε χυμούς και αναψυκτικά» χρηματοδοτούμενο από ΛΟΥΞ
10/2009-10/2010 «Παρακολούθηση Ποιότητας πόσιμου νερού Δ. Παραλίας», χρηματοδοτούμενο από Δ. Παραλίας
01/2009-12/2011 «Μικροβιολογική και υγιεινολογική ποιότητα νερού και τροφίμων της Νομαρχίας Αχαΐας» Νομαρχία Αχαΐας
06/2008-05/2009 «Επιδημιολογική/Περιβαλλοντική μελέτη» στο Νομό Καβάλας χρηματοδοτούμενο από Νομαρχία Καβάλας.
06/2008-12/2008 «Αναδρομική μελέτη λοιμωδών Νοσημάτων» στη Νομαρχία Καβάλας χρηματοδοτούμενο από Νομαρχία Καβάλας.
03/2007-03/2009 EQUASE 2008, χρηματοδοτούμενο από διάφορους φορείς (ΔΕΥΑ & Ιδιώτες)
10/2007-10/2008 «Έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Κομοτηνής», χρηματοδοτούμενο από ΔΕΥΑΚ.
01/2007- 01/2008 «Έλεγχος μικροβιολογικής ποιότητας νερών και τροφίμων» χρηματοδοτούμενο από Ν.Δ. Ροδόπης.
01/2007-01/2008 «Έλεγχος μικροβιολογικής ποιότητας νερών και τροφίμων» χρηματοδοτούμενο από Ν.Δ. Καβάλας
09/2006-09/2007 «Ανίχνευση ιών και παρασίτων στο δίκτυο πόσιμου νερού της ΔΕΥΑ Ρόδου». Χρηματοδοτούμενο από την Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου
03/2005-11/2007 «Ανίχνευση ιών και παρασίτων στο δίκτυο πόσιμου νερού του Δ. Θεσσαλονίκης και στον ποταμό Αλιάκμονα». Χρηματοδοτούμενο από την Ε.Υ.Α.Θ
06/2005-11/2007 «Ανίχνευση ιών και παρασίτων στο δίκτυο πόσιμου νερού του Δ. Φερών και στον ποταμό Αλιάκμονα». Χρηματοδοτούμενο από το Δήμο Φερών
03/2005-03/2007 «Ανίχνευση ιών και παρασίτων στο δίκτυο πόσιμου νερού του Δ. Ξάνθης» Χρηματοδοτούμενο από την Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.
01/2006-01/2007 «Έλεγχος μικροβιολογικής ποιότητας νερών και τροφίμων» χρηματοδοτούμενο από Ν.Δ. Έβρου.

 

Κύριος Ερευνητής

01/2005-12/2005 «Ιολογικός έλεγχος οστρακοειδών που καλλιεργούνται στους Ν. Πιερίας, Ν. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Καβάλας» χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
07/2003-7/2004 «Έλεγχος Κρυπτοσποριδίου και ιού της Ηπατίτιδας Α στο πόσιμο νερό του Δήμου Θεσσαλονίκης» χρηματοδοτούμενο από την ΕΥΑΘ
02/2000-04/2001 «Έλεγχος Κρυπτοσποριδίου και ιού της Ηπατίτιδας Α στο πόσιμο νερό» χρηματοδοτούμενο από την ΕΥΔΑΠ.
06/1995-06/1998 «Λεπτομερής έλεγχος των εμφιαλωμένων νερών της Δυτ.Ελλάδος» χρηματοδοτούμενο από την εταιρεία 3Ε
10/1994-10/2010 «Δείκτες ρύπανσης του Πατραϊκού κόλπου», χρηματοδοτούμενο από ιδιώτες.