Β.Εθνικά Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα

Επιστημονικός υπεύθυνος

1/2018-12/2020 «Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα με ενσωματωμένο σύστημα περιβαλλοντικής πληροφόρησης» ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
2015-σήμερα ΠΥΠΕ: Ιολογικές Αναλύσεις στο περιβάλλον και τα τρόφιμα, Μονάδα Παροχής υπηρεσιών
2011-2012 Κουπόνι επιχειρηματικότητας: Ανάπτυξη μεθόδου απολύμανσης νερού κολυμβητικής δεξαμενής, χρηματοδοτούμενο από ΓΓΕΤ.
6/2007-6/2008 Ανθρώπινα Δίκτυα: «Μελέτη Μικροβιολογικής ποιότητας υδατίνου περιβάλλοντος», χρηματοδοτούμενο από ΓΓΕΤ
6/2006-5/2008 «α) Ανάπτυξη μοριακών μεθόδων για τον άμεσο έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού β) Δημιουργία μοντέλου βελτιστοποίησης της ποιότητας του πόσιμου νερού» χρηματοδοτούμενο από το ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

 

Κύριος Ερευνητής/Ερευνητικός Συνεργάτης (partner)

1/2018-12/2020 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος πλήρους και τεκμηριωμένης ιχνηλασιμότητας και ελέγχου ποιότητας για μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας με εστίαση στον καταναλωτή» ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
9/201712/2019 «OMIC-ENGINE», χρηματοδοτούμενο από ΓΓΕΤ, Συντονιστής Γ. Σπυρούλιας, Καθ. Φαρμακευτικής
9/2012-8/2015 «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγράμματος Ελέγχου ιογενών Ηπατίτιδων B,C και HIV λοίμωξης στο γενικό πληθυσμό και σε μετακινούμενους πληθυσμούς» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ με συντονίστρια την κα Παναγιώτα Τουλούμη, Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ.
4/2012-3/2015 «Σχεδιασμός Και Ανάπτυξη Νέων Λειτουργικών Συμπολυμερών Συσταδικής Αρχιτεκτονικής -Ικανότητες Αυτοοργάνωσης Και Ελεγχόμενη Δέσμευση/Αποδέσμευση Ουσιών Με Βιοστατική Δράση» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Θαλής με Συντονιστή το Καθ. Ι. Καλλίτση
6/2012-5/2015 «Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου (ΕΜΕΝΟ)» χρηματοδοτούμενο από το Θαλή με συντονίστρια Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ κα Π. Τουλούμη
9/2012-11/2015 «Τύχη και μεταφορά βιοκολλοειδών και νανοσωματιδίων στον υδροφόρο ορίζοντα και επιπτώσεις του μολυσμένου νερού στη δημόσια υγεία» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Αριστεία με Συντονιστή Καθ.Κ. Χρυσικόπουλο
4/2012-12/2015 «Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων–Ανάπτυξη μοντέλου εκτίμησης κινδύνου για την Δημόσια Υγεία» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Αρχιμήδης ΙΙ με Συντονίστρια την Καθηγήτρια Μαυρίδου Αθηνά
9/2012-6/2015 «Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης του Κόλπου της Ηγουμεντσας με συνδυασμό κλασικών και μοριακών μεθόδων» με συντονίστρια τη κα Καραγιάννη Ήρα, Λέκτορα Παν/μιου Ιωαννίνων
9/2005-12/2006 «Ανάπτυξη μοριακών τεχνικών για το μικροβιολογικό έλεγχο λυμάτων: α) Διάκριση πηγής προέλευσης στελεχών E.coli που απομονώνονται από λύματα β) Ποσοτικός προσδιορισμός των εντεροϊών, αδενοϊών και ιού της ηπατίτιδας Α σε συνθήκες βιολογικού καθαρισμού με εφαρμογή Real-Time PCR» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Πυθαγόρας ΙΙ
2004 «α) Ανίχνευση Noroviruses στο νερό των κολυμβητικών δεξαμενών των ολυμπιακών κολυμβητηρίων καθώς και των κρουαζιεροπλοίων β) Ανίχνευση Noroviruses στα τρόφιμα  των κρουαζιεροπλοίων», χρηματοδοτούμενο από τον Αθήνα 2004.
9/2002-9/2005 «Ανάπτυξη μοριακών μεθόδων α) για την ανίχνευση και τυποποίηση εντεροϊών, αδενοϊών και ροτα-ιών, β) διάκριση προέλευσης (ανθρώπινη-ζωική) της E.coli που απομονώνονται από ακατέργαστα λύματα» ΠΕΝΕΔ 2001: Χρηματοδοτούμενο από  τη Γ.Γ.Ε.Τ. και την Ε.Υ.Δ.Α.Π.
7/2002-12/2004 «Έλεγχος Norwalk και ιού της Ηπατίτιδας Α σε οστρακοειδή που καλλιεργούνται στους Ν. Πιερίας και Ν. Θεσσαλονίκης» χρηματοδοτούμενο από το Υπ.Γεωργίας
9/1997-9/1998 «Αναζήτηση ιού της ηπατίτιδας Α στο πόσιμο νερό με τη βοήθεια μοριακών τεχνικών», χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Υγείας
3/1997-5/1998          «Έλεγχος της έκφρασης ήπιων μεταλλάξεων στο γονίδιο της β-σφαιρίνης», χρηματοδοτούμενο από το ΠΕΝΕΔ 1997 /ΓΓΕΤ.
2/1996-2/1998 «Ανίχνευση και ταυτοποίηση άτυπων μυκοβακτηριδίων σε εμφιαλωμένα νερά με τη βοήθεια μοριακών τεχνικών» χρηματοδοτούμενο από το ΠΕΝΕΔ 1995,
3/1994-1998 «Έλεγχος ποιότητας νερών κολύμβησης νομού Αχαΐας. Ανίχνευση εντεροϊών-αδενοϊών στο υδάτινο περιβάλλον με μοριακές τεχνικές (PCR)», χρηματοδοτούμενο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,