Βιβλία

2018 Η Δημόσια Υγεία για Παιδιά, υπό συγγραφή, εικονογραφημένο έντυπο για μαθητές Νηπιαγωγείου-Δημοτικού
2017 Κεφάλαιο 13: Περιβαλλοντική Υγεία, Mayo Clinic Προληπτική Ιατρική, και Δημόσια Υγεία, σελ. 225-252, Α.Βανταράκης, Μ. Λεοτσινίδης
2016 Global Water Pathogen Project, Part three. SPECIFIC EXCRETED PATHOGENS: ENVIRONMENTAL AND EPIDEMIOLOGY ASPECTS, SECTION I. VIRUSES, Adenoviruses, A.Allard & A.Vantarakis Published on: April 5, 2017, 4:34 URL: http://www.waterpathogens.org/ booktree
2016 Επιδημιολογία 5η έκδοση, L.Gordis, Saunders, Elsevier, Μετάφραση-Επιμέλεια: Α.Βανταράκης. Εκδόσεις Γκότσης
2013 Μικροβιολογία Νερού και Επιδημιολογία, Εκδόσεις Π.Πασχαλίδης
2012 Επιδημιολογία 4η έκδοση, L.Gordis, Saunders, Elsevier, Μετάφραση-Επιμέλεια: Α.Βανταράκης. Εκδόσεις Γκότσης
2012 Στοιχεία Μικροβιολογίας Περιβάλλοντος, Κεφ 14. σε: Γενική Μικροβιολογία, Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις, Εκδ. Π. Πασχαλίδης