ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, 2010

Ζομπούλη Α., Δετοράκης Ι., Κουκά Ι., Παπαρίζου Ε., Α. Βανταράκης
Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πάτρας.
Παρουσιάστηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας Γηριατρικής, Αθήνα, 4-6/2/2010
Περίληψη: Perilipsi_11oGiriatrikoSinedrio