Διασυνδέσεις/Links


Τώρα για την Πάτρα: http://www.toragiatinpatra.gr/

http://www.upatras.gr/

Δήμος της Πάτρας : http://www.e-patras.gr/

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: http://www.ditikiellada.gov.gr/

Νομαρχία Αχαϊας: http://www.achaia.gr/

Υπουργείο Παιδείας: http://www.ypepth.gr

Υπουργείο Εσωτερικών: http://www.ypes.gr

Ανοικτό Πανεπιστήμιο: http://www.eap.gr/

Εταιρεία Μελέτης Μικροβιολογικής Ποιότητας Υδάτων: http://www.watermicro.gr

Project Viroclime: http://www.viroclime.org

Project Vital: http://www.vital.eu.org