Β. Εθνικά ΠρογράμματαΕθνικά Προγράμματα
04/02/2011

Επιστημονικός υπεύθυνος
* Ανθρώπινα Δίκτυα: «Μελέτη Μικροβιολογικής ποιότητας υδατίνου περιβάλλοντος», χρηματοδοτούμενο από ΓΓΕΤ, 6/2007-6/2008
* «α) Ανάπτυξη μοριακών μεθόδων για τον άμεσο έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού β) Δημιουργία μοντέλου βελτιστοποίησης της ποιότητας του πόσιμου νερού» χρηματοδοτούμενο από το ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Διάρκεια: 9/6/2006-30/5/2008.

» περισσότερα...