Γ. Προγράμματα Δημόσιων/Ιδιωτικών φορέωνΠρογράμματα Δημόσιων/Ιδιωτικών φορέων
04/02/2011

Επιστημονικός υπεύθυνος
* «Παρακολούθηση Ποιότητας πόσιμου νερού Δ. Παραλίας», χρηματοδοτούμενο από Δ. Παραλίας, Διάρκεια 10/2009-10/2010
* «Μικροβιολογική και υγιεινολογική ποιότητα νερού και τροφίμων της Νομαρχίας Αχαΐας» Νομαρχία Αχαΐας,1/2009-12/2010

» περισσότερα...