Γ. Φορείς4. «Προσωπική Υγιεινή και Καθημερινή Πρακτική», 2010
03/02/2011

«Προσωπική Υγιεινή και Καθημερινή Πρακτική», Δήμος Παϊων, Γυμνάσιο και Λύκειο, 21/4/2010

» περισσότερα...

3. «Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία», 2010
03/02/2011

«Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία», Μορφωτικός Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών Πατρών, 25/1/2010

» περισσότερα...

2. «Θαλασσογενείς λοιμώξεις από ιούς και παράσιτα», 2008
03/02/2011

«Θαλασσογενείς λοιμώξεις από ιούς και παράσιτα», Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα, 11/6/2008

» περισσότερα...

1. «Δημόσια Υγεία στην καθημερινή πρακτική (ζωή)», 2007
03/02/2011

«Δημόσια Υγεία στην καθημερινή πρακτική (ζωή)» Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νεολαίας Ηφαίστου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης- Έβρου, Κομοτηνή, 12 Ιουλίου 2007

» περισσότερα...