Β. Ελληνικά Συνέδρια/Ημερίδες18. «Το Σύγχρονο Εργαστήριο Ποιότητας Νερού», 2010
03/02/2011

Microbial Source Tracking και εκτίμηση κινδύνου Ποιότητας Νερού, Διημερίδα «Το Σύγχρονο Εργαστήριο Ποιότητας Νερού», Αθήνα 22, 23/3/2010

» περισσότερα...

17. «Ρύπανση νερών & Επιπτώσεις στην Δημόσια Υγεία», 2008
03/02/2011

«Ρύπανση νερών & Επιπτώσεις στην Δημόσια Υγεία», Ημερίδα με θέμα: «Ρύπανση υδατίνων πόρων», ECOCITY, Θεσσαλονίκη 15/5/2008.

» περισσότερα...

16. «Βροχοπτώσεις & Επιδημίες Υδατογενών Νοσημάτων», 2008
03/02/2011

«Βροχοπτώσεις & Επιδημίες Υδατογενών Νοσημάτων», Στρογγυλό τραπέζι «Κλιματικές Αλλαγές & Δημόσια Υγεία», 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Θεσσαλονίκη, 9-12 Απριλίου 2008

» περισσότερα...

15. «Ποιότητα πόσιμου νερού», «Ζωοτροφές και πόσιμο νερό (…)», 2008
03/02/2011

«Ποιότητα πόσιμου νερού», Στρογγυλό τραπέζι «Ζωοτροφές και πόσιμο νερό παραγωγικών ζώων: Ασφάλεια παραγόμενων ζωοκομικών προϊόντων», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής παραγωγικών ζώων, Υγιεινής-Ασφάλειας τροφίμων ζωικής προέλευσης & προστασίας καταναλωτή», Αθήνα, 14-16 Μαρτίου 2008.

» περισσότερα...

14. «Μικροβιολογία νερού: Ο ρόλος της στην ποιότητα του πόσιμου νερού», 2006
03/02/2011

«Μικροβιολογία νερού: Ο ρόλος της στην ποιότητα του πόσιμου νερού». 1Ο Συνέδριο Διεπιστημονικής Εταιρείας Δημ. Υγιεινής Τροφίμων, HELEXPO, Θεσσαλονίκη, 5-6 Ιουνίου 2006

» περισσότερα...

13. «Μικροβιολογία νερού: από την πηγή μέχρι τον καταναλωτή», 2006
03/02/2011

«Μικροβιολογία νερού: από την πηγή μέχρι τον καταναλωτή», Διημερίδα του Δήμου Χανίων, Δ.Χανίων & ΚΕΔΚΕ & ΕΔΕΥΑ, Χανιά 22-23/3/2006

» περισσότερα...

12. «Ο ρόλος των Βιοεπιστημών στη Βελτίωση της Δημόσιας Υγείας», 2006
03/02/2011

«Ο ρόλος των Βιοεπιστημών στη Βελτίωση της Δημόσιας Υγείας» Ημερίδα με θέμα το ρόλο των Βιοεπιστημών, Πανελλήνια Εταιρεία Βιοεπιστημόνων, Πάτρα 4/2/2006

» περισσότερα...

11. «Ιοί και Παράσιτα στις κολυμβητικές δεξαμενές», 2005
03/02/2011

«Ιοί και Παράσιτα στις κολυμβητικές δεξαμενές» Ημερίδα με θέμα τις κολυμβητικές δεξαμενές. Εταιρεία μελέτης Μικροβιολογικής Ποιότητας υδατίνου Περιβάλλοντος-EQUASE, Αθήνα Μάρτιος 2005

» περισσότερα...

10. «Επιδημιολογική και Εργαστηριακή διερεύνηση εξάρσεων κρουσμάτων (…)», 2004
03/02/2011

«Επιδημιολογική και Εργαστηριακή διερεύνηση εξάρσεων κρουσμάτων από Noro-ιούς σε χώρους φιλοξενίας» 28/11/2004. 14th Mediterranean congress of chemotherapy & 3rd Pancyprian congress of chemotherapy & infectious diseases. Κύπρος, Λεμεσός, 2004

» περισσότερα...

9. «Αναδυόμενοι μικροοργανισμοί και εμφιαλωμένα νερά», 2004
03/02/2011

«Αναδυόμενοι μικροοργανισμοί και εμφιαλωμένα νερά» 13/5/2004. Εταιρεία μελέτης μικροβιολογικής ποιότητας υδατίνου περιβάλλοντος» Αθήνα Ε.Ι.Ε, 2004

» περισσότερα...