Β. Ελληνικά περιοδικά10. Η Μοριακή Επιδημιολογία στη Διερεύνηση Επιδημιών
14/06/2018

Α.Βανταράκης, Π.Κόκκινος, «Η Μοριακή Επιδημιολογία στη Διερεύνηση Επιδημιών», ΚΕΕΛΠΝΟ Newsletter Σεπτέμβριος 2013

» περισσότερα...

9. Εργαστηριακή διευρεύνηση περιβαλλοντικών δειγμάτων για τις ιογενείς γαστρεντερίτιδες
14/06/2018

A.Βανταράκης, «Εργαστηριακή διευρεύνηση περιβαλλοντικών δειγμάτων για τις ιογενείς γαστρεντερίτιδες», ΚΕΕΛΠΝΟ Newsletter Ιανουάριος 2013

» περισσότερα...

8. Επιδημιολογία της Λεγιονέλλας στη Νοτιοδυτική Ελλάδα
14/06/2018

Φράγκου Κ., Κόκκινος Π.,Γώγος Χ., Αλαμάνος Ι., Α.Βανταράκης. «Επιδημιολογία της Λεγιονέλλας στη Νοτιοδυτική Ελλάδα», Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδας 2011,Τόμος 8, τ.1, Σελ.9-14

» περισσότερα...

7. Εντερόκοκκοι στο Περιβάλλον. Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία
14/06/2018

Φιλιππίδου Σ., Α. Βανταράκης «Εντερόκοκκοι στο Περιβάλλον. Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία» 2011, Ιατρική 2011, 100(2):113—126

» περισσότερα...

6. «Ένα υδατογενές παθογόνο;», 2010
03/02/2011

Κ. Φράγκου, Ι. Αλαμάνος, Α. Βανταράκης, Λεγιονέλλα: ένα υδατογενές παθογόνο; Ιατρική, 2010

» περισσότερα...

5. «Απομόνωση πολυανθεκτικών στελεχών Escherichia coli από το πόσιμο (…)», 2007
03/02/2011

Α. Βανταράκης, Δ. Βενιέρη, Χ. Νικολαΐδης, Μ. Παπαπετροπούλου «Απομόνωση πολυανθεκτικών στελεχών Escherichia coli από το πόσιμο νερό και τα αστικά λύματα: Πιθανές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία». Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, 2007, 52(3):180-187

» περισσότερα...

4. «Δημόσια Υγεία & διάκριση της ανθρώπινης και ζωικής προέλευσης της (…)», 2006
03/02/2011

Βενιέρη Δ. και Βανταράκης Α. «Δημόσια Υγεία & διάκριση της ανθρώπινης και ζωικής προέλευσης της κοπρανώδους μόλυνσης του υδάτινου περιβάλλοντος». Ανασκόπηση, Ιατρική, 2006, 89(6): 483-494.

» περισσότερα...

3. «Τεχνικές απομόνωσης ιών εντερικής προέλευσης από το υδάτινο περιβάλλον», 2000
03/02/2011

Βανταράκης Α. «Τεχνικές απομόνωσης ιών εντερικής προέλευσης από το υδάτινο περιβάλλον». Ανασκόπηση 2000. Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας. 45(6): 650

» περισσότερα...

2. «Ιοί εντερικής προέλευσης στο υδάτινο περιβάλλον», 1999
03/02/2011

Βανταράκης Α. «Ιοί εντερικής προέλευσης στο υδάτινο περιβάλλον» Ανασκόπηση, 1999. ΙΑΤΡΙΚΗ, 76(5):420-430.

» περισσότερα...

1. «Αναζήτηση εντεροϊών και αδενοϊών σε ακατέργαστα και κατεργασμένα (…)»,1997
03/02/2011

Μ. Παπαπετροπούλου & Α. Βανταράκης 1997. «Αναζήτηση εντεροϊών και αδενοϊών σε ακατέργαστα και κατεργασμένα λύματα νοσοκομείου με nested-PCR». Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 42(1): 110-114

» περισσότερα...